“Det är inte tider, platser eller personer som är det relevanta utan det tillstånd det här samhället försätter sina medborgare i. Leta där så finner ni svaren – men det skulle ni aldrig våga.”

(hört på radion när jag var 15 år gammal)
Panel 2

”Det finns två slags dårskap att vara på sin vakt emot. Den ena är tron att vi kan göra allting. Den andra är tron att vi inte kan göra någonting.” – André Brink

 


 Astrid Menasanch Tobieson
astrid.menasanch@gmail.com
+46 735 881 804

 

Panel 3

”If not here, where? If not now, when? If not me, who?” – Hillel the Elder